Skip navigation

Jariah Fund

Kami membina sistem pendanaan awam (crowdfunding) sendiri untuk membantu golongan kurang berkemampuan untuk mendapatkan pendidikan, penjagaan kesihatan, dan sokongan ekonomi yang sewajarnya.

Sebagai sebuah institusi perbankan Islam yang berwibawa dan dipercayai, Bank Muamalat Malaysia Berhad, suatu inisiatif yang luar biasa untuk menyantuni penerima bantuan / benefisiari telah direalisasikan melalui Jariah Fund. Objektif kami adalah untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik dalam komuniti dan menyumbang kepada masyarakat.

Jariah Fund adalah platform yang tidak berasaskan keuntungan dan tidak berorientasikan perniagaan, dan bertujuan untuk memenuhi Pengantara Berasaskan Nilai atau Value Based Intermediaries (VBI) dalam industri perbankan.

Pemerkasaan Ekonomi

Latihan Kemahiran Terapi Buta

Pembelian kerusi urut Refleksologi untuk Program Kemahiran Refleksologi

Malaysian Association for the Blind

RM 1820.00 telah terkumpul 19.36%

Kempen tamat
Pemerkasaan Ekonomi

Pemerkasaan ICT OKU Penglihatan

Untuk membeli peralatan & bahan rujukan bagi pengguna OKU penglihatan

Malaysian Association for the Blind

RM 1400.00 telah terkumpul 14.42%

Kempen tamat

Untuk menampung kos operasi pusat NASOM dan peralatan produk kraf.

The National Autism Society of Malaysia

RM 1050.00 telah terkumpul 11.68%

Kempen tamat

Kaedah Pembayaran