Rakan Amal

NASOM

National Autism Society of Malaysia (NASOM) adalah sebuah persatuan yang dibentuk pada tahun 1987 oleh sekumpulan ibu bapa dan profesional dengan tujuan untuk memberikan perkhidmatan jangka hayat kepada golongan yang mempunyai autisme.

Persatuan ini didaftarkan pada 3 Mac 1987 sebagai sebuah organisasi kebajikan nasional dan berusaha untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan sokongan untuk membantu orang yang mempunyai autisme, terutama kanak-kanak dan ahli keluarga terdekat mereka.

Portal Rasmi NASOM:

http://www.nasom.org.my/

Yayasan Ikhlas

Yayasan Ikhlas adalah sebuah organisasi yang ditubuhkan di bawah Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 (Akta 258) pada 5 Mac 2009 yang bertujuan untuk meringankan beban yang dihadapi oleh anak yatim, orang kelainan upaya, faqir dan mereka yang ditimpa bencana selain memberi bantuan atau insentif kepada individu atau kumpulan sama ada untuk pembelajaran atau penyelidikan di Malaysia.

Portal Rasmi Yayasan Ikhlas:

http://www.yayasanikhlas.org.my/

Yayasan Muslimin

Hasrat penubuhan Yayasan Muslimin ialah mengetengahkan semula ruh institusi wakaf, sedekah dan zakat yang dituntut oleh Islam untuk meningkatkan pembangunan di dalam bidang sosio-ekonomi dan pendidikan umat Islam. Kewujudannya dapat membuka peluang yang lebih luas kepada masyarakat memberi sumbangan untuk tujuan amal kepada perkembangan Islam.

Portal Rasmi Yayasan Muslimin:

https://yayasanmuslimin.org/

Yayasan Sejahtera

Yayasan Sejahtera merupakan sebuah organisasi bukan kerajaan (NGO) yang tidak berasaskan keuntungan.

Visi Yayasan Sejahtera ialah untuk membasmi kemiskinan menerusi pendekatan berasaskan komuniti.

Portal Rasmi Yayasan Sejahtera:

https://www.sejahtera.my/

MAB

Persatuan Orang Buta Malaysia (MAB) adalah organisasi sukarela terulung di Malaysia yang menyantuni orang kelainan upaya dalam penglihatan. Persatuan ini menyediakan perkhidmatan membantu orang buta dan mencegah tragedi kebutaan yang dapat dielakkan.

Portal Rasmi MAB:

https://mab.org.my/maborg/default.html