Skip navigation

Rakan Amal

Yayasan Muslimin

Hasrat penubuhan Yayasan Muslimin ialah mengetengahkan semula ruh institusi wakaf, sedekah dan zakat yang dituntut oleh Islam untuk meningkatkan pembangunan di dalam bidang sosio-ekonomi dan pendidikan umat Islam. Kewujudannya dapat membuka peluang yang lebih luas kepada masyarakat memberi sumbangan untuk tujuan amal kepada perkembangan Islam.

Portal Rasmi Yayasan Muslimin:

https://yayasanmuslimin.org/
Yayasan Ikhlas

Yayasan Ikhlas adalah sebuah organisasi yang ditubuhkan di bawah Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 (Akta 258) pada 5 Mac 2009 yang bertujuan untuk meringankan beban yang dihadapi oleh anak yatim, orang kelainan upaya, faqir dan mereka yang ditimpa bencana selain memberi bantuan atau insentif kepada individu atau kumpulan sama ada untuk pembelajaran atau penyelidikan di Malaysia.

Portal Rasmi Yayasan Ikhlas:

http://www.yayasanikhlas.org.my/
MAB

Persatuan Orang Buta Malaysia (MAB) adalah organisasi sukarela terulung di Malaysia yang menyantuni orang kelainan upaya dalam penglihatan. Persatuan ini menyediakan perkhidmatan membantu orang buta dan mencegah tragedi kebutaan yang dapat dielakkan.

Portal Rasmi MAB:

https://mab.org.my/maborg/default.html
NASOM

National Autism Society of Malaysia (NASOM) adalah sebuah persatuan yang dibentuk pada tahun 1987 oleh sekumpulan ibu bapa dan profesional dengan tujuan untuk memberikan perkhidmatan jangka hayat kepada golongan yang mempunyai autisme.

Portal Rasmi NASOM:

http://www.nasom.org.my/