Skip navigation

Apakah impak yang diharapkan dari program ini ?

<p>Pihak Yayasan Sejahtera berharapanak-anak ini dapat mengejar semula sesi pembelajaran yang telah lama mereka tinggalkan dan lebih bersedia menduduki peperiksaan SPM pada awal tahun hadapan. Impak yang lebih besar adalah apabila anak-anak ini dapat meningkatkan gred mereka di dalam subjek-subjek yang dipelajari dan lulus dengan cemerlang.</p>