Skip navigation

Bagaimana mesin ini dapat membantu pelajar di masa hadapan?

<p>Bagi pelajar yang meminati aktiviti memasak, penyediaan makanan serta pembungkusan, latihan menggunakan mesin-mesin ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan kemahiran. Justeru, mereka dapat menggunakan pengalaman itu untuk bekerja di masa hadapan atau pun menjana pendapatan dengan menjalankan perniagaan sendiri.</p>