Skip navigation

Adakah pelajar yang belajar di Anjung Ikhlas ini merangkumi semua kelompok umur ?

<p>Ya. Pelajar di bawah fasilitator ini sebahagiannya adalah daripada orang dewasa. Namun begitu, kebanyakan pelajar yang menyertai adalah daripada kalangan kanak-kanak terpilih yang dicari oleh fasilitator-fasilitator kami sendiri.</p>