Skip navigation

Kenapakah pihak Yayasan memilih Pusat Jagaan Warga Emas ini sebagai sasaran?

<p>Pusat Jagaan ini masih perlukan bantuan sokongan dari pelbagai pihak untuk membantu menampong kos-kos yang meningkat. Yayasan boleh membantu dengan usaha mencari ‘ funder’ yang boleh menyalurkan. Penghuni Pusat Jagaan ini juga adalah di kalangan fakir miskin, tiada keluarga yang hendak menjaga dan permalasahan kemanusiaan yang perlu dibela dan dibantu.</p>