Skip navigation

Apakah objektif utama program ini?

<p>Program ini juga bersesuaian dengan tahap permulaan penubuhan Rumah Perlindungan (3 tahun pertama) yang masih belum mendapat bantuan pihak Kerajaan. Selanjutnya untuk memenuhi tuntutan fardhu kifayah bagi masyarakat yang memerlukan.</p>