Skip navigation

Apakah nama program ini?

<p>Suatu program ‘Masih Ada Yang Sayang (MAYS)’, sebagai satu sisi dakwah dan kebajikan bagi menyantuni warga tua yang tiada tempat perlindungan atau tiada keluarga. Program ini bertujuan untuk memberi bantuan fizikal bagi mendapatkan keselesaan warga tersebut menjalani kehidupan harian, dan seterusnya bantuan spiritual dengan membimbing mereka untuk mengamalkan tuntutan fardhu ain.</p>