Skip navigation

Kenapakah Yayasan Sejahtera memilih penduduk PPR Seri Semarak untuk dibantu?

<p> Melalui rekod Yayasan Sejahtera, penduduk PPR Seri Semarak sentiasa memberikan komitmen dan memberikan kerjasama yang penuh dalam pelaksanaan projek dan program sebelum ini walaupun tidak semua daripada mereka dipilih untuk menjadi peserta Yayasan Sejahtera. Semangat kekitaan dikalangan penduduk juga menjadi sumber inspirasi untuk membantu meringankan beban mereka bagi meningkatkan kebajikan dan kualiti serta taraf hidup mereka. </p>