Skip navigation

Siapakah fokus utama projek ini?

<p>Projek ini akan memfokuskan kepada beberapa ibu-ibu tunggal dan wanita asnaf sebagai projek perintis. Projek ini akan merangkumi tiga fasa iaitu fasa latihan kemahiran, fasa perlaksanaan praktikal projek dan fasa pemantauan. Secara mudah, projek ini akan melatih kemahiran kepada golongan yang disasarkan sehingga mereka boleh menjalankannya sendiri dan mendapat hasil pulangan pendapatan dari kegiatan ekonomi tersebut. Pemantauan akan berlaku dari awal hingga peserta boleh menjana pendapatan sendiri. Tapak projek jahitan beralamatkan berikut: PASTI AL FITRAH, No 2 Kampung Wakaf Raja, 16800 Pasir Puteh Kelantan. </p>