Skip navigation

Berapa lamakah tempoh projek ini dilaksanakan?

<p>Projek ini berkonsepkan pembangunan ekonomi berasaskan kemahiran bagi golongan sasaran yang mengambil masa 6 bulan bagi projek jahitan. Projek ini akan terdiri dari aspek-aspek latihan teori, perlaksanaan praktikal dan pemantauan bermula dari tahap pembuatan sehingga ke tahap penjualan hasil atau produk. Pembangunan ekonomi melalui kemahiran jahitan disasarkan kepada ibu-ibu tunggal dan wanita dari keluarga asnaf di bawah umur 40.</p>