Skip navigation

Apakah bentuk kerjasama yang dijalankan bersama mereka?

<ul><li> Membekalkan bahan material produk jahitan serta spesifikasi produk sebagai rujukan menjahit</li><li>Menyediakan elaun upah hasil jahitan kepada peserta sekurang-kurangnya RM1000/bulan</li><li>Memberi latihan dan bimbingan kaedah jahitan</li></ul>