Skip navigation

Dimanakah Yayasan Muslimin mendapat peruntukan kewangan untuk menjalankan aktiviti itu nanti ?

<p>Yayasan Muslimin akan berusaha mendapatkan penajaan atau sumbangan daripada individu, atau korporat mahupun agensi kerajaan untuk menjalankan aktiviti yang dirancang.</p>