Adakah Yayasan Muslimin mempunyai perancangan kehadapan setelah wabak Covid-19 ini tamat ?

<p>Ya. Yayasan Muslimin akan meneruskan peranan sebagai perantara bagi melaksanakan pemberian sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Susulan ini adalah sebagai salah satu aktiviti<b> &quot;Kepada Masyarakat Daripada Masyarakat&quot;</b>.</p>