Siapakah sasaran utama kempen ini?

<p>Sasaran utama kempen ini ialah para pelatih OKU Penglihatan yang menjalani latihan kemahiran di Pusat Latihan Gurney dan pelatih yang akan menjalani latihan industri. Projek ini juga memberi manfaat kepada tenaga pengajar sebagai satu alat bantuan mengajar tambahan.</p>