Skip navigation

Kenapa pilih orang Asli sebagai sasaran?

<p>Umum diketahui, kumpulan ini agak ketinggalan dari aspek ilmu pengetahuan dan kurang pendedahan Islam. Lebih-lebih lagi mereka ini adalah golongan asnaf muaalaf yang perlukan bimbingan. Oleh itu, Yayasan Muslimin terpanggil untuk membantu ikut kemampuan dari sudut tenaga dan kewangan.</p>