Skip navigation

Apakah kelebihan laptop sebagai medium alat bantu mengajar?

<p>Pelajar akan lebih cenderung terhadap perkara visual atau infografik yang menarik. Ianya akan menarik fokus pelajar untuk lebih memahami apa yang disampaikan.</p>