Berapa orang pelajar di NASOM Melaka?

<p>34 orang pelajar.</p>