Skip navigation

Berapa lama masa yang diperlukan untuk mengajar pelajar untuk mengendalikan mesin?

<p>Pelajar akan mengambil masa sekitar 6 bulan ke setahun bergantung kepada tahap keupayaan pelajar untuk memahami arahan dan melaksanakan tugasan.</p>