Skip navigation

Siapakah pelajar-pelajar yang terpilih untuk mengikuti pembelajaran melalui system I-Learn Ace ini ?

<p>Anak-anak di kawasan pedalaman yang terjejas ekoran perceraian ibu bapa, yang kebanyakannya menetap di rumah-rumah saudara mereka. Selain itu, mereka juga terdiri dari golongan yang daif dan sangat miskin.</p>