Skip navigation

Mengapakah guru juga terlibat di dalam sistem I-Learn Ace ini ?

<p>3 orang guru yang ditugaskan ini adalah untuk memantau dan membimbing pelajr-pelajar SPM ini menggunakan sistem I-Learn Ace ini. Selain itu, melalui sistem ini juga guru-guru dapat memantau tahap perkembangan pelajar-peljar ini.</p>