Skip navigation

Berapakah subjek yang akan diajarkan kepada setiap pelajar ?

<p>2 subjek pelajaran lemah oleh setiap pelajar. Pelajar akan memilih sendiri subjek yang perlu diterima didalam kelas tamabahan nanti.</p>