Skip navigation

Adakah tajaan yang diberikan ini hanya untuk pelajar tingkatan 5 sahaja ?

<p>Sebenarnya Yayasan Ikhlas menaja 40 orang pelajar secara keseluruhannya dan terdiri daripada pelbagai tahun. Tetapi 17 orang daripadanya merupakan pelajar tingkatan 5 yang memerlukan pembelajaran yang lebih melalui sistem I-Learn Ace ini.</p>