Skip navigation

Adakah kempen ini dapat membantu meningkatkan kemahiran teknikal OKU Penglihatan?

<p></p><p>Kempen ini akan menjadi pengetahuan tambahan dan kemahiran baru yang ditawarkan kepada OKU Penglihatan yang berminat untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang penyiaran. Studio yang bakal dilengkapi dengan peralatan canggih dan dapat diakses sepenuhnya oleh orang OKU Penglihatan mampu untuk meningkatkan keyakinan, komunikasi dan kemahiran para perantis. </p>