Apakah projek Anjung Ikhlas ?

<p>Projek untuk mengajar anak-anak di kawasan pedalaman ilmu-ilmu ataupun pengurusan yang dikendali oleh fasilitator-fasilitatoryang dilantik oleh Yayasan Ikhlas.</p>