Cakna Komuniti

Pendidikan

Menampung Elaun Harian 4 Fasilitator di Sabah & Sarawak.

Yayasan Ikhlas


RM 50.00 telah terkumpul
0.52 % daripada RM 9600.00 68 hari lagi

Sila log masuk sebelum menderma


Latar Belakang:

Di Borneo (Sabah & Sarawak) masih ramai lagi ketinggalan dari sudut pembelajaran, kemajuan teknologi dan juga pendidikan. Program Komuniti yang dianjuran ini bertujuan bagi memberi kesedaran serta berkongsi kehidupan bersama-sama warga Borneo khusunya di bahagian pedalaman.

Info Ringkas:

  1. Hakikatnya, anak-anak di kawasan pedalaman ini mempunyai mutu daya saing yang amat tinggi , namun kekurangan kemudahan serta tiada tenaga pengajar menjadikan mereka agak ketinggalan berbanding yang lain.
  2. Kempen ini bertujuan untuk menghantar 4 orang fasilitator berpengalaman ke sana untuk berkongsi ilmu dan kehidupan bersama mereka.
  3. Dana sebanyak RM9,600 diperlukan bagi menampung kos perbelanjaan fasiliator terpilih ini untuk menjalankan amanah yang diberi sepanjang tempoh tiga bulan.
  4. Antara kawasan yang menjadi tumpuan untuk program komuniti ini ialah Sandakan (Sabah), Kuching (Sarawak) dan Lundu (Sarawak).

Bantuan Diperlukan:

Antara pecahan kepada dana yang diperlukan adalah seperti berikut:

  • RM9,600 (RM2,400 untuk seorang fasilitator)

- (RM800 x 3) x 4 = RM9,600


Soalan Lazim
Hanya Penderma yang dibenarkan untuk komen. Sila daftar masuk