Skip navigation

Cakna Komuniti

Pendidikan

Menampung Elaun Harian 4 Fasilitator di Sabah & Sarawak.

Yayasan Ikhlas


RM 2706.00 telah terkumpul
28.19 % daripada RM 9600.00 Kempen TamatLatar Belakang:

Di Borneo (Sabah & Sarawak) masih ramai lagi ketinggalan dari sudut pembelajaran, kemajuan teknologi dan juga pendidikan. Program Komuniti yang dianjuran ini bertujuan bagi memberi kesedaran serta berkongsi kehidupan bersama-sama warga Borneo khusunya di bahagian pedalaman.

Info Ringkas:

  1. Hakikatnya, anak-anak di kawasan pedalaman ini mempunyai mutu daya saing yang amat tinggi , namun kekurangan kemudahan serta tiada tenaga pengajar menjadikan mereka agak ketinggalan berbanding yang lain.
  2. Kempen ini bertujuan untuk menghantar 4 orang fasilitator berpengalaman ke sana untuk berkongsi ilmu dan kehidupan bersama mereka.
  3. Dana sebanyak RM9,600 diperlukan bagi menampung kos perbelanjaan fasiliator terpilih ini untuk menjalankan amanah yang diberi sepanjang tempoh tiga bulan.
  4. Antara kawasan yang menjadi tumpuan untuk program komuniti ini ialah Sandakan (Sabah), Kuching (Sarawak) dan Lundu (Sarawak).

Bantuan Diperlukan:

Antara pecahan kepada dana yang diperlukan adalah seperti berikut:

  • RM9,600 (RM2,400 untuk seorang fasilitator)

- (RM800 x 3) x 4 = RM9,600


Soalan Lazim


#1 Apakah projek Anjung Ikhlas ?


Projek untuk mengajar anak-anak di kawasan pedalaman ilmu-ilmu ataupun pengurusan yang dikendali oleh fasilitator-fasilitatoryang dilantik oleh Yayasan Ikhlas.#2 Adakah pelajar yang belajar di Anjung Ikhlas ini merangkumi semua kelompok umur ?


Ya. Pelajar di bawah fasilitator ini sebahagiannya adalah daripada orang dewasa. Namun begitu, kebanyakan pelajar yang menyertai adalah daripada kalangan kanak-kanak terpilih yang dicari oleh fasilitator-fasilitator kami sendiri.#3 Apakah program komuniti dan ilmu-ilmu yang di ajarkan ?


Ilmu Fardhu Ain, mengaji Al-Quran dan program2 pengurusan seperti kebersihan dan sebagainya.#4 Berapakah peratus komisyen yang diambil oleh Rakan Amal untuk projek ini?


Tiada

Hanya Penderma yang dibenarkan untuk komen. Sila daftar masuk