Skip navigation

Kenapakah Yayasan Sejahtera memilih Encik Junaipi untuk dibantu?

<p>Daripada rekod Yayasan Sejahtera, Encik Junaipi mempunyai potensi yang baik dan memberi kerjasama penuh dalam perlaksanaan aktiviti projek sebelum ini. Beliau juga amat bersemangat untuk membantu diri sendiri dan juga penduduk kampungnya. Oleh itu, bantuan ini diharapkan bukan sahaja dimanfaatkan oleh Encik Junaipi, tetapi juga oleh masyarakat setempat.</p>