Skip navigation

Jariah Fund

Kami membina sistem pendanaan awam (crowdfunding) sendiri untuk membantu golongan kurang berkemampuan untuk mendapatkan pendidikan, penjagaan kesihatan, dan sokongan ekonomi yang sewajarnya.

Sebagai sebuah institusi perbankan Islam yang berwibawa dan dipercayai, Bank Muamalat Malaysia Berhad, suatu inisiatif yang luar biasa untuk menyantuni penerima bantuan / benefisiari telah direalisasikan melalui Jariah Fund. Objektif kami adalah untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik dalam komuniti dan menyumbang kepada masyarakat.

Jariah Fund adalah platform yang tidak berasaskan keuntungan dan tidak berorientasikan perniagaan, dan bertujuan untuk memenuhi Pengantara Berasaskan Nilai atau Value Based Intermediaries (VBI) dalam industri perbankan.

Sebuah portal pendanaan awam yang menggabungkan 4 rakan amal. Sehingga kini, jariah Fund telah melengkapkan 20 buah kempen pendanaan awam dengan jumlah RM167,330.10 yang memberi manfaat kepada 2,564 benefisiari.

Pembelian katil hospital MedBed Auto bagi pesakit strok yang terlantar.

Yayasan Muslimin

RM 4664.64 telah terkumpul 54.24%

79 hari lagi
Pemerkasaan Ekonomi

Latihan Kemahiran Terapi Buta

Pembelian kerusi urut Refleksologi untuk Program Kemahiran Refleksologi

Malaysian Association for the Blind

RM 9400.00 telah terkumpul 100.00%

Kempen tamat
Pemerkasaan Ekonomi

Pemerkasaan ICT OKU Penglihatan

Untuk membeli peralatan & bahan rujukan bagi pengguna OKU penglihatan

Malaysian Association for the Blind

RM 9707.78 telah terkumpul 100.00%

Kempen tamat

Kaedah Pembayaran