Dimanakah set PPE ini disalurkan?

<p>Sasaran sebanyak 10,000 set akan disiapkan dalam masa 10 hari dan akan diserahkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Selangor untuk diagihkan ke setiap hospital yang melaksanakan rawatan atau saringan COVID-19</p>